Η διαδρομή για τη μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας του δαπέδου του εργοστασίου βρίσκεται σε μια προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω που αντιμετωπίζει τα λεπτομερή λειτουργικά σημεία στις προηγούμενες ενότητες. Πρέπει να γίνουν βήματα στους ακόλουθους τομείς:  Προετοιμασία δεδομένων  Προσομοίωση παραγωγικής διαδικασίας  Προετοιμασία παραγωγικής διαδικασίας  Εκτέλεση παραγωγής...

X