Αναλύστε τη σημασία του ανιχνευτή πρώτου αντικειμένου SMT για την παραγωγή SMT Στη βιομηχανία SMT, υπάρχουν πολλές μέθοδοι και έννοιες για τον έλεγχο της ποιότητας. Ωστόσο, μπορεί να χωριστεί σε τρεις κατηγορίες: πρόληψη πριν από την παραγωγή, έλεγχος κατά την παραγωγή και επιθεώρηση μετά την παραγωγή. Λάθη σε κάθε σύνδεσμο...

X