90K56-8A174Y 90K52-8A174Y AC SERVO MOTOR

$722.20

90K56-8A174Y 90K52-8A174Y AC SERVO MOTOR ΓΙΑ YAMAHA YV100X YV88X YV100XG
ΜΟΝΤΕΛΟ:SANYO DENKI AC SEVOR MOTOR BL SUPER P5, P50B08100DXSJ8,P50B08100DXS4Y,1000W AC200V 6.7A 3000MIN MADE IN JAPAN

Περιγραφή

90K56-8A174Y 90K52-8A174Y AC SERVO MOTOR ΓΙΑ YAMAHA YV100X YV88X YV100XG
ΜΟΝΤΕΛΟ:SANYO DENKI AC SEVOR MOTOR BL SUPER P5, P50B08100DXSJ8,P50B08100DXS4Y,1000W AC200V 6.7A 3000MIN MADE IN JAPAN

    X